Uzávierka: 7. 11. 2023

Zvýšená globálna konkurencia v audiovizuálnom odvetví robí medzinárodnú spoluprácu v oblasti scenáristiky čoraz dôležitejšou. Takáto spolupráca je obzvlášť nevyhnutná na európskej úrovni, aby umožnila európskym hráčom zväčšiť sa a čeliť stále sa zvyšujúcemu riziku „odtoku mozgov“ európskych audiovizuálnych profesionálov do tretích krajín.

Cieľom navrhovanej schémy je reagovať na potrebu vytvárania kvalitného „európskeho rozprávania“, ktoré sa stane vhodným základom pre možné koprodukcie, filmy, ktoré budú prekračovať hranice.

Okrem toho, aby sme zdôraznili príbehy, ktoré odzrkadľujú našu európsku kultúru, či už tú, ktorú máme spoločnú, alebo tú, ktorá je špecifická pre naše jednotlivé krajiny, musíme podporovať vznik silných tímov tvorcov (napr. scenáristov, showrunnerov, iných autorov atď.) z viacerých členských štátov.

Call writing European 2023_ presentation

Informácie o výzve