Koordinátor projektu: European Theatre Convention (Francúzsko)

 

Partneri: Badisches Staatstheater Karlsruhe (Nemecko), Cyprus Theatre Organisation (Cyprus), Det Norske Teatret (Nórsko), Helsinki City Theatre (Fínsko),Miskolc National Theatre (Maďarsko), Slovak National Theatre (Slovensko), Theater an der Parkaue (Nemecko), Théâtre Jeune Public de Strasbourg CDN d’Alsace (Francúzsko)

 

Popis projektu: The European Theatre Convention bude rozvíjať počas rokov 2011- 2013 druhú edíciu vzdelávacieho programu „Mladá Európa“, ktorá sa zameriava na mládežnícke divadlo, divadelné vzdelávanie a multijazyčnosť v divadle. Hlavným cieľom je vytvoriť nové hry s mladými a pre mladých s úzkou spoluprácou s mládežnýckymi divadelnými profesionálmi. 8 divadiel bude iniciovať 4 spolupráce a vytvoria 4 nové hry, ktoré budú preložené do 8 jazykov a budú sa hrať v európskych školách a divadlách. Počas projektu sa bude realizovať aj konferencia a festival, ktoré ponúknu platformu na výmenu skúseností a budovnie partnerstiev.

 

Výška grantu: 200.000,00 €

 

Webová stránka koordinátora a projektu: www.etc-cte.org/base.php