CulturEU Funding Guide

Interaktívny sprievodca Európskej komisie poskytuje prehľad možností financovania kultúrneho a kreatívneho priemyslu zo všetkých zdrojov EÚ, ktoré sú k dispozícii na obdobie 2021-2027; sprievodca je teraz aktualizovaný.

Europe supports Culture

Prehľad trinástich programov Európskej únie vhodných pre kultúrny sektor; pripravili nemecká a rakúska národná kancelária Kreatívnej Európy.

Media sector calls

Rozcestník mapujúci podporu Európskej únie pre spravodajské médiá. Ďalším nástrojom pre túto oblasť je Interaktívny mapovací nástroj. Interactive Mapping Tool.

So You Need Money?

Online nástroj poskytujúci prehľad takmer 700 rôznych súkromných poskytovateľov finančných prostriedkov a verejných zdrojov.

Podpora mobility, rezidencie

Mobility Funding Guides – desiatky medzinárodných, národných a miestnych sprievodcov, ktoré vypracovala organizácia On the Move

ResArtis – vyhľadávanie podľa rôznych kritérií v niekoľkých stovkách možností

TransArtists – vyhľadávanie podľa rôznych kritérií v niekoľkých stovkách možností

Mobility Search Tool – nástroj Creative Unites obsahuje približne tristo programov