V dôsledku ťažkostí z prepuknutia choroby COVID-19, ktorým musia žiadatelia čeliť boli články 4 a 9 v rámci výzvy EACEA/22/2019 –  Automatická podpora distributérov a obchodných zástupcov 2020 zmenené a doplnené tak, aby sa zvýšili koeficienty za predané lístky na nenárodné európske filmy za rok 2019.
 
Viac informácií tu.