8. apríl, Brusel, slávnostné udelenie prvých ocenení Značka Európske kultúrne dedičstvo

ocenenie získali tieto miesta:

viac na:

http://ec.europa.eu/culture/news/20140303-sites-awarded_en.htm