MEDIA ponúka európskym producentom zázemie vrátane propagačných činností na hlavných audiovizuálnych trhoch a veľtrhoch ako sú Marché International du Film (Cannes), European Film Market (Berlinale), International Audiovisual Content Market (MIPCOM), International Audiovisual and Digital Content Market (MIPTV), Series Mania and Marché International du Film d’Animation (MIFA).
 
 
MEDIA Umbrella Stands – ciele
 
– Podporovať business-to-business stretnutia uľahčením prístupu na audiovizuálne trhy a veľtrhy.
 
– Podporovať účasť mladých produkčných spoločností a spoločností z krajín s malou alebo strednou produkčnou kapacitou na hlavných audiovizuálnych trhoch a veľtrhoch.
 
– Poskytnúť platformu na zvýšenie viditeľnosti podprogramu Creative Europe MEDIA a jednotného digitálneho trhu.
 
Výzvy
Registrácia