Výsledky výziev
EACEA/01/2018 Podpora obchodných zástupcov 
EACEA/28/2018 Výberová podpora kinodistribúcie (Uzávierka 08/01/2019)
EACEA/33/2018 Podpora filmového vzdelávania