Udeľovaná každoročne, je jedným zo spôsobov ako EÚ podporuje autorov. Okrem toho každoročne vynakladá cca 3 milióny EUR na preklady výberu najlepších literárnych diel, aby si ich mohlo prečítať viac čitateľov a autorom sa rozšírilo publikum. Talentovaní autori dostanú odmenu 5 000 EUR, uznanie a priestor na propagáciu na prestížnom knižnom veľtrhu.

http://www.euprizeliterature.eu/

Každý z ocenených získa cenu 5.000 € a právo na finančnú podporu na preklad svojej knihy do iných európskych jazykov.

Víťazní autori jednotlivých ročníkov:  2015  2014 2013   2012   2011  2010   2009