Európska filmová cena je vyhlasovaná každoročne Európskou filmovou akadémiou a EFA Productions a oceňuje mimoriadne diela európskej kinematografie. Ocenenie sa udeľuje v týchto 21 kategóriách:

EURÓPSKY FILM
EURÓPSKA KOMÉDIA
EURÓPSKY OBJAV – Prix FIPRESCI
EURÓPSKY DOKUMENT
EURÓPSKY ANIMOVANÝ CELOVČERNÝ FILM
EURÓPSKY KRÁTKY FILM

EURÓPSKY REŽISÉR
EURÓPSKA HEREČKA
EURÓPSKY HEREC
EURÓPSKY SCENÁRISTA
EURÓPSKY KAMERAMAN – Prix CARLO DI PALMA
EURÓPSKY STRIHAČ
EURÓPSKY FILMOVÝ ARCHITEKT
EURÓPSKY KOSTÝMOVÝ DIZAJNÉR
EURÓPSKY SKLADATEĽ
EURÓPSKY ZVUKOVÝ MAJSTER
EURÓPSKA FILMOVÁ CENA ZA CELOŽIVOTNÉ ÚSILIE
EUROPEAN ACHIEVEMENT IN WORLD CINEMA
EURÓPSKA KOPRODUKČNÁ CENA – Prix EURIMAGES

PEOPLE’S CHOICE AWARD for Best European Film
EURˇOPSKA FILMOVÁ CENA MLADÉHO PUBLIKA

The European Film Academy

Európska filmová akadémia, založená v roku 1988 teraz spája 29000 filmových rpofesonálov, ktorý majú spoločný cieľ:  propagovať európsku filmovú kultúru. POas roka EFA iniciuje a participuje v pri mnohých aktivitách súvisiacich s filmovou politikou, roovnako ako s ekonomickými, umeleckými a vzdelávacími aspektami. Porgram zahŕňa konferencie, semináre a workshopy a spoločným cieľom je budovať prepojenie medzi kreativitiou a priemyslom.

\"\"

Z oceneného  filmu Veľká nádhera/ La Grande Bellezza

http://www.europeanfilmawards.eu/en_EN/home

Nominácie za rok 2013