DEADLINE: 24. 1. 2023, 17:00
Podpora rozvoja a/alebo šírenia inovačných nástrojov a obchodných modelov s cieľom zvýšiť viditeľnosť, dostupnosť a publikum európskych diel v digitálnom veku a/alebo zlepšiť konkurencieschopnosť a ekologizáciu európskeho audiovizuálneho priemyslu. Žiadosti môžu predkladať spoločnosti a organizácie so sídlom v členských štátoch MEDIA.

 
Finančná podpora je určená na:
titulky alebo nástroje na sprístupnenie/odporúčanie na cezhraničné využitie s cieľom zvýšiť viditeľnosť, dostupnosť a divácky potenciál európskych audiovizuálnych diel pre všetky platformy
obchodné nástroje na zlepšenie efektívnosti a transparentnosti audiovizuálneho trhu: automatizované systémy na management práv, technológie na zber a analýzu údajov
obchodné modely optimalizujúce synergie medzi distribučnými platformami (festivaly, kiná, VOD)
obchodné modely skúmajúce nové spôsoby produkcie, financovania, distribúcie alebo propagácie umožnené novými technológiami (AI, big data, blockchain atď.)
inovatívne nástroje a obchodné modely zlepšujúce proces ekologizácie audiovizuálneho priemyslu
 
Financovanie
max. 70 % celkových uznateľných nákladov
Trvanie projektu:
Dĺžka trvania projektu by nemala presiahnuť 36 mesiacov.

Ako podať žiadosť?
Žiadosti sa predkladajú online na portáli Funding and tender opportunities, priamo v sekcii služby predkladania žiadostí ku výzve. Pred podaním žiadosti je potrebné zaregistrovať vašu spoločnosť a získať identifikačné číslo účastníka (PIC). PIC vytvorený v poslednom programovom období (2014 – 2020) zostáva v platnosti. 

Každá žiadosť musí pozostávať: 
Časť A: Administratívne informácie 
Časť B: ‘Technický’ popis projektu (informácie, ktoré umožňujú posúdiť hodnotiace kritériá projektov) + definícia pracovných balíkov a výstupov (Stiahnite si šablónu word dokumentu zo systému, vyplňte ju a nahrajte ho ako súbor PDF, nesmie presiahnuť 70 strán).
Časť C: Informácie, ktoré korešpondujú s detailmi o spoločnosti žiadateľa 
PDF s informáciami o filmoch/projektoch, ktoré sa generujú prostredníctvom databázy MEDIA: údaje týkajúce sa predchádzajúcich filmov a diel predložených na financovanie