Ceny Nového Európskeho Bauhausu už tretí rok oceňujú iniciatívy, ktoré stelesňujú hodnoty NEB: krásu, udržateľnosť a inkluzívnosť. Premena a zlepšenie života ľudí, ako aj posilnenie postavenia miestnych komunít sú tiež kľúčovými zásadami politiky súdržnosti.

Komisia oznámila 15 víťazov cien New European Bauhaus (NEB) 2023 a 14 vybraných projektov, ktoré získajú 65 miliónov EUR z prvej výzvy na predkladanie návrhov v rámci Európskej iniciatívy pre mestá – Inovatívne činnosti v rámci politiky súdržnosti. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo počas podujatia „NEB v regiónoch a mestách“ v Bruseli za účasti komisárky Ferreirovej.

Ceny Nového európskeho Bauhausu 2023

Spomedzi 61 finalistov získa 15 víťazov s príkladnými iniciatívami Nového európskeho Bauhausu peňažnú cenu do výšky 30 000 EUR a komunikačný balík, ktorý im pomôže ďalej rozvíjať a propagovať ich projekty a koncepcie.

Víťazmi súťaže „New European Bauhaus Champions“, ktorí získajú peňažnú odmenu vo výške 30 000 EUR za realizované projekty, sú

Komunitná záhrada v Podgorici (Čierna Hora) víťaz online hlasovania verejnosti
Ripple (Írsko) v kategórii „Opätovné spojenie s prírodou
Múzeum jaskýň Sacromonte (Španielsko) v kategórii „Obnovenie pocitu spolupatričnosti
Aalborg East: Od izolácie k inklúzii (Dánsko) v kategórii „Uprednostňovanie miest a ľudí, ktorí to najviac potrebujú
TOVA (medzinárodná organizácia) v kategórii „Formovanie obehového priemyselného ekosystému a podpora myslenia v rámci životného cyklu
Víťazmi súťaže „Nové európske vychádzajúce hviezdy Bauhausu“, uchádzači mladší ako 30 rokov, ktorí za svoje sľubné koncepty získali peňažnú odmenu vo výške 15 000 EUR, sú

Roofscapes (Francúzsko) víťaz online hlasovania verejnosti
Komunitná záhrada Noi Ortadini v meste Matera (Taliansko) v kategórii „Opätovné spojenie s prírodou
Prírodná knižnica (Litva) v kategórii „Obnovenie pocitu spolupatričnosti
SAGA – liečivá cesta hrou (Dánsko) v kategórii „Uprednostňovanie miest a ľudí, ktorí to najviac potrebujú
CREATIVE FACTORY SHOP (Francúzsko) v kategórii „Formovanie obehového priemyselného ekosystému a podpora myslenia v rámci životného cyklu
Víťazmi súťaže „Noví európski majstri Bauhausu v oblasti vzdelávania“, ktorí získali peňažnú odmenu vo výške 30 000 EUR za vzdelávacie a výchovné iniciatívy, sa stali

Klimaatspeelplaats (Belgicko) víťaz online hlasovania verejnosti
Floating University Berlin (Nemecko) v kategórii „Opätovné spojenie s prírodou
Science in Migrant Communities (medzinárodná organizácia) v kategórii „Obnovenie pocitu spolupatričnosti
Danube Design Lab Ruse (Bulharsko) v kategórii „Uprednostňovanie miest a ľudí, ktorí to najviac potrebujú
Land&Hand (Holandsko) v kategórii „Formovanie obehového priemyselného ekosystému a podpora myslenia v rámci životného cyklu
Do tretieho ročníka cien prišlo viac ako 1 400 prihlášok z členských štátov EÚ a po prvýkrát aj prihlášky iniciatív zo západného Balkánu. V súvislosti s Európskym rokom zručností bola súčasťou cien 2023 aj ďalšia časť zameraná na vzdelávanie a učenie.

Ceny sú oslavou a ocenením inšpiratívnych príkladov existujúcich projektov a nápadov mladých talentov s cieľom urobiť Európu udržateľnejšou, krajšou a inkluzívnejšou. Všetky informácie o finalistoch a ich projektoch nájdete na webovej stránke Ceny NEB.

Prví laureáti EUI – Inovačné akcie

14 laureátov prvej výzvy Európskej iniciatívy pre mestá – Inovatívne akcie venovanej novému európskemu Bauhausu pochádza z rôznych mestských prostredí EÚ a zastupuje 12 krajín EÚ, pričom väčšina z nich sú malé a stredne veľké mestá. Laureátmi prvej výzvy EUI – Inovatívne akcie sú podľa prioritných oblastí:

„Výstavba a renovácia v duchu obehovej a uhlíkovej neutrality“: NatUR-W (Lorca, Španielsko) a Viana S+T+ARTS Centre (Viana do Castelo, Portugalsko);
„Zachovanie a transformácia kultúrneho dedičstva“: (Aarhus, Dánsko) a S4T (Rovereto, Taliansko);
„Adaptácia a transformácia budov pre riešenia cenovo dostupného bývania“: (Budapešť, Maďarsko), Rock the Block (Egaleo, Grécko), SHARE (Fuenlabrada, Španielsko) a SOFTacademy (Tallin, Estónsko);
„Regenerácia mestských priestorov“: RELAUNCHTOWIN (Burgas, Bulharsko), Time2Adapt (Lille European Metropolis, Francúzsko), WATSUPS (Mechelen, Belgicko), We-Z (okres III Rím – Montesacro, Taliansko), Urban Biodiversity Parks (Turku, Fínsko) a InterACT Green (Varaždin, Chorvátsko).
Víťazné projekty, podporené sumou 65 miliónov EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, budú slúžiť ako nová generácia demonštračných projektov NEB v oblastiach výstavby a obnovy v duchu obehového hospodárstva a udržateľnosti, zachovania a zveľaďovania kultúrneho dedičstva, adaptácie a transformácie budov na riešenia cenovo dostupného bývania a regenerácie mestských priestorov. Každý projekt získa spolufinancovanie z EFRR v maximálnej výške 5 miliónov EUR a realizácia projektu by mala prebiehať maximálne 3,5 roka.

Iniciatíva vyvolala veľký záujem z celej EÚ, pričom sa do nej zapojilo 99 žiadostí z 21 členských štátov EÚ a 125 mestských orgánov, z toho 76 % z malých a stredne veľkých miest (menej ako 250 000 obyvateľov).

Ďalšie kroky

V apríli 2024 Komisia zorganizuje štvrtý ročník udeľovania cien New European Bauhaus v rámci druhého ročníka festivalu NEB. Zainteresované organizácie a jednotlivci môžu navrhnúť svoje vlastné aktivity, projekty alebo satelitné podujatia do jednej z troch výziev, aby sa stali stredobodom pozornosti festivalu. Výzvy sú otvorené do 15. septembra.