DEADLINE: 30. 3. 2023, 17:00

Podpora práce s publikom a filmového vzdelávania s cieľom zvýšiť záujem publika a povedomie o európskych audiovizuálnych dielach. Môžu sa prihlásiť organizácie so sídlom v členských štátoch MEDIA.
 
Finančná podpora je určená na:
zvýšenie vedomostí a záujmu publika o európske audiovizuálne diela (vrátane programov filmového dedičstva)
projekty zamerané na celoeurópsky dosah a vplyv na divákov, ktoré majú mechanizmy pre celoeurópsku spoluprácu
projekty zvyšujúce prínos európskych audiovizuálnych diel (vrátane katalógov vybraných filmov) pri práci s publikom a filmovou výchovou
 
Za akých podmienok?
projekty musia mať celoeurópsky dosah zahŕňajúci aspoň 5 členských štátov MEDIA
projekty zahŕňajú významný podiel európskych filmov a audiovizuálnych diel (min. 50 %)
 
Financovanie
70 % uznateľných nákladov
 
Ako podať žiadosť?
Žiadosti sa predkladajú online na portáli Funding and tender opportunities, priamo v sekcii služby predkladania žiadostí ku výzve. Pred podaním žiadosti je potrebné zaregistrovať vašu spoločnosť a získať identifikačné číslo účastníka (PIC). PIC vytvorený v poslednom programovom období (2014 – 2020) zostáva v platnosti.

Každá žiadosť musí pozostávať: 
Časť A: Administratívne informácie 
Časť B: ‘Technický’ popis projektu (informácie, ktoré umožňujú posúdiť hodnotiace kritériá projektov) + definícia pracovných balíkov a výstupov (FORMULÁR NA STIAHNUTIE)
Časť C: Informácie, ktoré korešpondujú s detailmi o spoločnosti žiadateľa 

PDF s informáciami o filmoch/projektoch, ktoré sa generujú prostredníctvom databázy MEDIA: údaje týkajúce sa predchádzajúcich filmov a diel predložených na financovanie