DEADLINY: 
17. 1. 2023 17:00

16. 5. 2023 17:00

Podpora je určená pre nezávislé európske produkčné spoločnosti, ktoré ako majoritní producenti chcú produkovať audiovizuálne diela primárne určené na televízne alebo online vysielanie na medzinárodnej úrovni.
 
Oprávnený žiadateľ
žiadateľ musí byť majoritný producent diela, čo sa týka autorských práv
projektu sa musia zúčastniť minimálne 2 TV stanice alebo VoD platformy z 2 rôznych členských krajín MEDIA formou:
koprodukcie – práva na TV/VoD na max. 10 rokov
presale – práva na TV/VoD na max. 7 rokov
minimálne 40 % financí musí byť zabezpečených z tretích zdrojov (TV stanice/VoD platformy, distribútor, verejný fond, súkromný investor); vlastná investícia producenta a koproducenta a požadovaný grant MEDIA nie sú pokladané za tretí zdroj 
minimálne 50 % rozpočtu musí byť zabezpečený z európskych zdrojov členských štátov MEDIA
na výrobe diela sa musia výrazne podieľať profesionáli z členských štátov MEDIA
nakrúcanie môže začať až po podaní žiadosti
 
Prípustné projekty
primárne určené na televízne alebo online vysielanie
hrané filmy a seriály dlhšie ako 90 minút.
dokumentárne filmy a seriály dlhšie ako 50 minút.
animované filmy a seriály dlhšie ako 24 minút.
 
Financovanie
animovaný film alebo seriál – max. 500 000 EUR na projekt
dokumentárny film alebo seriál – max. 300 000 EUR na projekt
hraný film alebo seriál – max. 500 000 EUR na projekt (rozpočet na výrobu do 10 miliónov EUR), max. 1 milión EUR (rozpočet na výrobu 10 – 20 miliónov EUR), max. 2 milióny EUR (rozpočet na výrobu nad 20 EUR)
podpora môže tvoriť maximálne 20 % rozpočtu na výrobu
 
Ako podať žiadosť?
Žiadosti sa predkladajú online na portáli Funding and tender opportunities, priamo v sekcii služby predkladania žiadostí ku výzve. Pred podaním žiadosti je potrebné zaregistrovať vašu spoločnosť a získať identifikačné číslo účastníka (PIC). PIC vytvorený v poslednom programovom období (2014 – 2020) zostáva v platnosti. 

Každá žiadosť musí pozostávať: 
Časť A: Administratívne informácie 
Časť B: ‘Technický’ popis projektu (informácie, ktoré umožňujú posúdiť hodnotiace kritériá projektov) + definícia pracovných balíkov a výstupov (FORMULÁR NA STIAHNUTIE)
Časť C: Informácie, ktoré korešpondujú s detailmi o spoločnosti žiadateľa 
PDF s informáciami o filmoch/projektoch, ktoré sa generujú prostredníctvom databázy MEDIA: údaje týkajúce sa predchádzajúcich filmov a diel predložených na financovanie