Výber víťazov 2022:
Cena Komisie EÚ STARTS bola udelená Holly Herndon (USA) a Giuliu Foscari (IT)
(Linz/Brusel, 13.6.2022) Do súťaže STARTS Prize 2022 sa prihlásilo celkovo 1499 prác z 96 krajín, pričom Holly Herndon (USA) a Giulia Foscari (IT) si odniesli hlavné ceny po 20 000 eur. Ich projekty ocenila medzinárodná porota v zložení Francesca Bria (IT), Andres Colmenares (CO/ES), Lucía García (ES), Asako Tomura (JP) a Alexander Mankowsky (DE).
Prestížna cena STARTS je súčasťou dlhodobej iniciatívy Európskej komisie. Súťaž sa vyhlasuje každoročne a je dotovaná sumou 40 000 eur. Ocenenia sa udeľujú inovatívnym projektom na pomedzí vedy, techniky a umenia, ktoré majú potenciál významne ovplyvniť hospodárske a sociálne inovácie v Európe. Udelí sa VELKÁ CENA ZA UMELECKÝ VÝTVOR a VELKÁ CENA ZA INOVAČNÚ SPOLUPRÁCIU, ako aj 10 čestných uznaní a 18 nominácií. Každý z víťazov dostane 20 000 eur a bude viditeľne prezentovaný na festivale Ars Electronica v Linzi a na sérii podujatí organizovaných partnermi konzorcia Bozar, Waag, INOVA+, T6 Ecosystems, francúzskym Tech Grande Provence a frankfurtským knižným veľtrhom.
https://ars.electronica.art/aeblog/de/