S+T+ARTS je cena Európskej komisie za inovácie v oblasti technológií, priemyslu a spoločnosti stimulované umením.

S+T+ARTS je iniciatíva Európskej komisie na podporu spojenectiev medzi technológiou a umeleckou praxou, ktoré účinne implementujú európsku politiku na podporu inovácií a ktoré sú prospešné aj pre svet umenia. Zameriava sa na ľudí a projekty, ktoré prispievajú k zvládnutiu sociálnych, ekologických a hospodárskych výziev, ktorým tento kontinent čelí.

Laureáti 2023:

Broken Spectre
Richard Mosse (IE)
Udeľuje sa za inovatívnu spoluprácu medzi priemyslom alebo technológiou a umením (a kultúrnym a kreatívnym sektorom vo všeobecnosti), ktorá otvára nové cesty pre inovácie.

Film oživuje ničivé následky 4 000 kilometrov dlhej Trans-Amazonskej diaľnice

Pollinator Pathmaker
Alexandra Daisy Ginsberg (GB)
Udeľuje sa za umelecký prieskum a umelecké diela, v ktorých má privlastnenie umením silný potenciál ovplyvniť alebo zmeniť používanie, nasadenie alebo vnímanie technológií.

umelecké dielo opeľovačov vytvorené nástrojom umelej inteligencie a vysadené a udržiavané ľuďmi

Ďalší ročník otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o cenu STARTS sa otvorí v januári 2024.

https://starts-prize.aec.at/en/