DEADLINE: 1. 3. 2023, 17:00
Podpora vývoja naratívnych videohier a imerzného obsahu, určených na komerčnú distribúciu. Žiadosť môže podať herné štúdio, XR štúdio alebo audiovizuálna produkčná spoločnosť.

Aké projekty môžu získať podporu
– naratívne videohry alebo interaktívny naratívny a imerzný obsah, určené pre komerčnú distribúciu
– príbeh musí byť rozprávaný v priebehu celej hry/projektu (in-game storytelling), nie iba ako úvod alebo záver

Oprávnený žiadateľ
– spoločnosť vyvinula/vyrobila aspoň jednu naratívnu videohru alebo naratívny imerzný projekt, ktorý bol komerčne distribuovaný v období od 1. 1. 2020 do uzávierky výzvy
– hlavný predmet činnosti spoločnosti – vývoj/výroba videohier, vývoj zábavného softvéru alebo výroba audiovizuálnych diel
– spoločnosť je registrovaná v jednej z členských krajín programu MEDIA a vlastnená občanmi týchto krajín
– väčšinové vlastníctvo práv k projektu
– produkčná fáza (začínajúca od vytvorenia prvého hrateľného prototypu/skúšobnej verzie hry) nesmie byť naplánovaná skôr ako 10 mesiacov po dátume uzávierky

Financovanie:
– fixná čiastka vo výške 50% odhadovaného uznateľného rozpočtu na vývoj (náklady sú uznateľné až od podpisu zmluvy, v odôvodnených prípadoch od podania žiadosti)
– max. 150 000 EUR
 

Trvanie projektu:
Dĺžka trvania projektu by nemala presiahnuť 36 mesiacov.

Ako podať žiadosť?
Žiadosti sa predkladajú online na portáli Funding and tender opportunities, priamo v sekcii služby predkladania žiadostí ku výzve. Pred podaním žiadosti je potrebné zaregistrovať vašu spoločnosť a získať identifikačné číslo účastníka (PIC). PIC vytvorený v poslednom programovom období (2014 – 2020) zostáva v platnosti.

Žiadatelia nemôžu v rámci jednej výzvy predložiť viac ako jednu žiadosť

Program Kreatívna Európa MEDIA každoročne uverejňuje výzvy na European co-development, European slate development, European mini-slate development a Video games and immersive content development. Žiadatelia môžu podať ako koordinátor/majoritný producent iba jednu žiadosť buď do výzvy European co-development, European slate development, European mini-slate development a Video games and immersive content development. Organizácie však môžu byť partnerom v European co-development.

Každá žiadosť musí pozostávať:
Časť A: Administratívne informácie
Časť B: ‘Technický’ popis projektu (informácie, ktoré umožňujú posúdiť hodnotiace kritériá projektov) + definícia pracovných balíkov a výstupov (Stiahnite si šablónu word dokumentu zo systému, vyplňte ju a nahrajte ho ako súbor PDF, nesmie presiahnuť 70 strán).
Časť C: Informácie, ktoré korešpondujú s detailmi o spoločnosti žiadateľa (vypĺňa sa online)
Prílohy: PDF s informáciami

slovenský preklad príručky – Ako podať žiadosť

Informácie o výzve
 
Registrácia spoločnosti

Prezentácia (ANG)

Zvukový záznam