Výsledky EACEA/22/2019 Distribúcia (Akcia 1) a obchodní zástupcovia (Akcia 2) Automatická podpora boli zverejnené.
Automatická podpora
Obchodní zástupcovia