Europa Nostra a Európska komisia zverejnili výzvu na podávanie prihlášok do súťaže o Cenu európskeho kultúrneho dedičstva / Cenu Europa Nostra 2022.

Tento dlhoročný systém udeľovania cien založila Európska komisia v roku 2002 a odvtedy ho riadi Europa Nostra. V rámci ocenení sa každoročne identifikujú a oceňujú najlepšie postupy v oblasti kultúrneho dedičstva v celej Európe. Tento rok si pripomíname 20. výročie tohto programu, ktorý je podporovaný programom Kreatívna Európa.

#EuropeanHeritageAwards.
Termín na predkladanie návrhov je 1. február 2022.

Otvorenie prihlášok: Ceny európskeho dedičstva / Europa Nostra 2022
Prihlášky do súťaže o Cenu európskeho kultúrneho dedičstva / Cenu Europa Nostra 2022 sú už otvorené! Ide o 20. ročník najprestížnejšej ceny v histórii odvetvia kultúrneho dedičstva.
Inšpiratívni európski architekti, remeselníci, odborníci na kultúrne dedičstvo, dobrovoľníci, verejné a súkromné inštitúcie a miestne komunity budú mať príležitosť získať uznanie za svoje úspechy!

Cieľom ocenenia je propagovať najlepšie príklady zachovania kultúrneho dedičstva a posilniť úlohu hmotného a nehmotného dedičstva, stimulovať cezhraničnú výmenu skúseností, zvýšiť všeobecné povedomie a vnímanie kultúrneho dedičstva a podporiť výnimočné iniciatívy prostredníctvom sily príkladu.
V roku 2022 sa budú ceny udeľovať v týchto kategóriách:
Obnova a adaptívne opätovné použitie
Výskum
Vzdelávanie, odborná príprava a zručnosti
Zapojenie a vzdelávanie občanov
Šampióni ochrany kultúrneho dedičstva

Ocenených bude viac ako 30 výnimočných úspechov z celej Európy, z ktorých sa vyberie 5 víťazov Grand Prix, ktorí získajú peňažnú odmenu vo výške 10 000 EUR. Jeden z víťazov získa aj Cenu verejnosti, ktorá sa udeľuje na základe online hlasovania, ktoré uskutočňuje Europa Nostra, „európsky hlas občianskej spoločnosti angažujúcej sa v oblasti kultúrneho dedičstva“.

Ocenenia prinášajú víťazom dôležité výhody, ako je väčšia (medzi)národná publicita, zvýšený záujem návštevníkov alebo následná finančná podpora.
Prihláste sa a podeľte sa o svoj úspech s celou Európou!

Viac informácií a online formulár: www.europeanheritageawards.eu