Pozývame Vás na mimoriadne stretnutie k výzve Innovation Lab 2024piatok 2. februára od 10.30 do 12.00 hod. Uvidíte 6 úspešných podporených projektov, prezentácie pomôžu lepšie pochopiť zameranie tejto výzvy. Podujatie sa uskutoční online v angličtine.
Toto podujatie organizujú kancelárie programu Kreatívna Európa v rámci medzisektorovej výzvy Innovation Lab 2024.

Registrácia na podujatie do 1. 2. 2023

Informácie o výzve